(1)
Jawor-Przybyszewska, . D. Walka O Uznanie a tożsamość Zawodowych Aktorek. 10.14746/se 2016, 173-202.