(1)
Kościańczuk, M. Metafory W słuŜbie Budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu Jako narzędzie Badania Dyskursu Katolickiego Na Temat mniejszości Homoseksualnej I zwolenników Teorii Gender (na przykładzie Medialnych Wypowiedzi Dariusza Oko. 10.14746/se 1, 307-322.