(1)
Junik, W. . Wybrane narzędzia Do Pomiaru Rezyliencji (resilience) wśród Dzieci I młodzieŜy. 10.14746/se 2020, 335-358.