(1)
Matysiak-Błaszczyk , A.; Jankowiak, . B. Znaczenie Relacji przywiązania W Cyklu życia człowieka. Analiza Wybranych aspektów Bliskich Relacji. 10.14746/se 2020, 195-208.