(1)
Myszka-Strychalska, . L. Obraz młodzieży W filmie– Jako Impuls Do namysłu Nad Kondycją tożsamości współczesnych nastolatków. 10.14746/se 2020, 209-230.