(1)
Andraszczyk , W. Młode Kobiety W Gangach: Między Wiktymizacją a Maskulinizacją. 10.14746/se 2020, 231-246.