(1)
Kłysz-Sokalska, . N. Pojmowanie Emocji I Znaczenie działań Muzycznych W Ich Rozwijaniu U Dziecka W młodszym Wieku Szkolnym. 10.14746/se 2020, 347-361.