(1)
Ayzik, E. Teoretyczne podejście Do świadomości Jako Kategorii Interdyscyplinarnej – Kilka Refleksji. 10.14746/se 1, 427-436.