(1)
Pawełek, K. . Sprawozdanie Z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji „Aktualne Zagadnienia Pomocy Jednostce W Kryzysowych sytuacjach” (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 Marca 2017 Roku. 10.14746/se 2020, 445-450.