(1)
Adamczewski, J. K. Sprawozdanie Z IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Poznań, 17 Maja 2017 Roku. 10.14746/se 1, 452- 455.