(1)
Tomaszewska-Lipiec , R. Praca Zawodowa a Funkcjonowanie Rodziny – Analizy I Refleksje. 10.14746/se 2017, 165-176.