(1)
Maj , K. Uczelnia XXI Wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów I Kadry Naukowodydaktycznej W Innowacyjnym Modelu kształcenia IdeAGORA. 10.14746/se 1, 205-221.