(1)
Kasperek, A. Słowiańszczyzna W podręcznikach. Studium Socjologiczne Nad możliwością Budowania Alternatywnych Narracji Historycznych O początkach państwa Polskiego. 10.14746/se 1, 315-334.