(1)
Izabel S., R. Kultura, Edukacja I tożsamość mniejszości – Przypadek palestyńskich Arabów W Izraelu. 10.14746/se 1, 335-349.