(1)
Litawa, A. Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rrosalska (red.), Uniwersytety Ludowe – pomiędzy Starymi a Nowymi Wyzwaniami, Kaszubski Uniwersytet Ludowy W Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,. 10.14746/se 1, 427-431.