(1)
Tomasz Zając, T. Z.; Komendant-Brodowska, A. . Wszędzie Dobrze, Ale W Domu Najlepiej. Analiza Decyzji dotyczących Kontynuacji Nauki Na Studiach Drugiego Stopnia Na Podstawie Danych Rejestrowych Uniwersytetu Warszawskiego. 10.14746/se 2020, 309-332.