(1)
Potmesilova, P. .; Milon Potmesil, M. P.; Bełza, M. . Upośledzenie słuchu I Jego Odzwierciedlenie W Diagnostyce Psychologicznej. 10.14746/se 2020, 415-433.