(1)
Bar, N. Model szkół kształcących Nauczycieli Jako Praktyka Partnerstwa pomiędzy Uniwersytetami I szkołami kształcącymi Nauczycieli I pedagogów: Wieloletnie Badanie Ewaluacyjne W Izraelu. 10.14746/se 1, 453-469.