(1)
Kasperek-Golimowska, E. . Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „O róŜnych Drogach Doskonalenia Zdrowia. Konteksty Medyczne, Psychopedagogiczne, kulturowe”. 10.14746/se 2020, 539-549.