(1)
Piorunek, M. Poczucie Koherencji W Konstruowaniu Kariery (kontekst całożyciowego Rozwoju Jednostki). 10.14746/se 1, 21-38.