(1)
Skowrońska-Pućka, A. Sytuacja Edukacyjna małoletnich Matek, Wychowanek placówek opiekuńczo-Wychowawczych. Perspektywa Biograficzna. 10.14746/se 1, 191- 211.