(1)
Byra, S.; Kirenko, J. Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – Polska Adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha I R.F. Antonaka. 10.14746/se 1, 229- 260.