(1)
Eden, C. Relacja pomiędzy Teorią umysłu a więzami społecznymi. Co możemy Z Nią zrobić?. 10.14746/se 1, 305-325.