(1)
Gonen-Avital, S. Różnorodność Kulturowa I Jej Implikacje względem Postaw rodziców Wobec trudności W Uczeniu Się Ich Dzieci – Przyczynek Do Badań. 10.14746/se 1, 353-377.