(1)
Jakoniuk-Diallo, A. . Miejsce Muzykoterapii W Stymulowaniu Rozwoju Dzieci Z niepełnosprawnością Intelektualną. 10.14746/se 2018, 45-55.