(1)
Madalińska-Michalak, J. . Nauczyciele Etyki O Swoich Kwalifikacjach, kształceniu I Doskonaleniu Zawodowym. 10.14746/se 2018, 73-94.