(1)
Głowacka-Sobiech, E. . Zapomniane Uczone Uniwersytetu Poznańskiego: Doc. Dr Hab. Wisława Knapowska – Nauczycielka I Historyczka (7.06.1889-8.05.1956). 10.14746/se 2018, 151-158.