(1)
Teusz , G. Doświadczenie Domu Rodzinnego W Narracjach (auto)biograficznych osób Z Rodzin Polskich Na Emigracji. 10.14746/se 1, 321-330.