(1)
Drozdowicz, J. Praca I innowacyjność W Warunkach zarządzania Algorytmicznego I Dominacji Technologii Cyfrowych. Wybrane Konteksty Kulturowe, społeczne I Ekonomiczne. 10.14746/se 2020, 47-67.