(1)
Duda, A. K. Sprawozdanie Z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Modernizacja Systemu Oświatowego – Propozycje Zmian I wdrażania Dobrych Praktyk edukacyjnych” Kraków, 23-24 Maja 2018 Roku. 10.14746/se 1, 477-479.