(1)
Solarczyk-Ambrozik, E. . Całożyciowe Uczenie Się Jako Idea Edukacyjna, Polityka, Strategie działań I zmieniający Się Krajobraz Edukacyjny rzeczywistości. 10.14746/se 2018, 23-37.