(1)
Miler-Slawiczek, H. Przemiany wzorów Osobowych żołnierzy W świetle Procesu Profesjonalizacji Wojska Polskiego. 10.14746/se 2015, 237-249.