(1)
Wódz, J.; Szczepańska-Woszczyna, K. Percepcja Ryzyka Niepowodzenia Zawodowego wśród studentów . 10.14746/se 2018, 287-308.