(1)
Wódz, J. .; Szczepańska-Woszczyna, K. Percepcja Ryzyka Niepowodzenia Zawodowego wśród studentów. 10.14746/se 2018, 287-308.