(1)
Poklek, R. Grupowe oddziaływania Penitencjarne Na przykładzie Programu Dla Skazanych młodocianych „Efekt motyla” . 10.14746/se 2018, 437-456.