(1)
Bieńkowska, M. . Rola Kultury Hip-Hop W kształtowaniu Się tożsamości młodzieży – Wybrane Konteksty. 10.14746/se 2018, 457-467.