(1)
Nowak, J. Nadmierne Korzystanie Z urządzeń Mobilnych wśród Dzieci . 10.14746/se 2018, 469-478.