(1)
Buchnat, M. Trudności Nauczycieli szkół ogólnodostępnych W Ocenianiu uczniów Z Lekką niepełnosprawnością Intelektualną . 10.14746/se 2018, 523-539.