(1)
Christoph, M. C.; Konieczna-Woźniak, R. Sprawozdanie Z V Jubileuszowej Konferencji Z Cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a Planowanie Karier Edukacyjno-Zawodowych Poznań, 23-24 Października 2018 Roku. 10.14746/se 2018, 559-564.