(1)
Kowalczyk, J. . Pozaszkolna Edukacja Prawna dorosłych a Komunikacja między urzędem a Obywatelem. 10.14746/se 2020, 75-90.