(1)
Gromkowska-Melosik, A. . Doktorat Jako StopieĊ„ Naukowy: Geneza, Znaczenie, Kontrowersje . 10.14746/se 2020, 91-102.