(1)
Bołdyrew , A.; Pająk , P. Perspektywy, możliwości I Ograniczenia Badań łączących Psychologię I Historię Nad Edukacją I Wychowaniem Dzieci I młodzieży U Progu nowoczesności. 10.14746/se 2021, 31-49.