(1)
Świeżek, K.; Jezierska, J. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Molestowanie Seksualne. Analiza Zjawiska I przeciwdziałanie” 8 Marca 2021 Roku (on-Line). 10.14746/se 2021, 309-312.