(1)
Dembiński , M. Próba nakreślenia Teorii Konferencji Jako Pedagogiczno-Artystycznego Widowiska Kulturowego. Na przykładzie Przebiegu Konferencji „Od Inspiracji Do Kreacji. Wyzwania Edukacyjne I artystyczne”. 10.14746/se 2021, 51-70.