(1)
Gumper, M. Polsko-Litewskie Dziedzictwo Kulturowe – różnice W świadomości społecznej. Perspektywy zbliżenia dzięki wspólnym Bohaterom Narodowym Na przykładzie Michała Kleofasa Ogińskiego. 10.14746/se 2021, 231-261.