(1)
Żardecki, W. Edukacja Obywatelska Przez Sztukę – Rola Teatru Polskiego. 10.14746/se 2021, 161-175.