(1)
Rochatka, W. Zastosowanie Treningu Neurofeedback W Pracy Z dziećmi Z niepełnosprawnością Intelektualną W Stopniu Lekkim. Projekt Procedury. 10.14746/se 2021, 295-275.