(1)
Leksy, K.; Borzucka-Sitkiewicz, K. The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola Wiedzy O Zdrowiu W Ochronie Dzieci I młodzieży Przed zagrożeniami Zdrowotnymi W kontekście Pandemii COVID-19]. 10.14746/se 2021, 61-75.