(1)
Prusińska, V. Motywy Uczestnictwa studentów Z niepełnosprawnością Oraz Problemami Zdrowotnymi studiujących Na Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu W Leczniczych zajęciach Ruchowych. 10.14746/se 2021, 243-253.