(1)
Rajewska de Mezer, J. Mediacje rówieśnicze Jako Forma Reakcji Na Konflikt W środowisku Szkolnym. 10.14746/se 2021, 103-120.